Skadedyrsmidlerne Lamdex er godkendt

del

Lamdex er idendisk med Karate 2,5 WG og bliver godkendt til spiselige afgrøder/foderafgrøder som vi kender fra Karate

Nyt midler
Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne