Sikkerhedseftersyn på maskiner

del

Vi tilbyder sagkyndigkursus for dig, som har behov for at gennemføre eftersyn af tekniske hjælpemidler i gartnerier, landbrug, maskinstationer eller skovbrug.

Tid og Sted:

Onsdag den 8. november 2017 kl. 8-16 hos Østdansk Landboforening, Center Allé 6, 4683 Rønnede

Kursusmål:
Du kan selv udføre lovpligtigt periodisk sikkerhedseftersyn af relevante tekniske hjælpemidler, der anvendes på landbrugsvirksomheder, maskinstationer, entreprenørvirksomheder og skoventreprenørvirksomheder i henhold til gældende bestemmelser for eftersyn og vedligeholdelse af tekniske hjælpemidler. Du kender gældende bestemmelser for vedligeholdelse, udførelse og dokumentation af lovpligtige eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler, der anvendes i gartneri, land- eller skovbrug. Du kan på den baggrund vurdere og dokumentere, om du er kvalificeret som sagkyndig til at udføre lovpligtige eftersyn af bestemte tekniske hjælpemidler og maskiner, der er underlagt lovpligtige eftersyn. Du kan løbende efterse maskiner og tekniske installationer og vurdere om maskiner og tekniske hjælpemidler udsat for specielle forhold, belastninger eller lignende har behov for eftersyn af særlig sagkyndig.

Kursusindhold:
Kl. 8.00: Velkomst rundstykker og kaffe
• Introduktion i arbejdstilsynets krav – BEK nr 832 af 27/11/1998 §14
• Regler for eftersyn og vedligeholdelse af maskiner og udstyr
• Arbejdspladsvurdering, maskineftersyn i forhold til APVén
• Eksempler på instruktionsbøgers anvisning i sikkerhedskontrol
• Eksempler på tjekskemaer og anvisning i udfyldelse
• Eksempler på eftersyn af håndværktøj m.m.
• Eksempler på brandsluknings- og førstehjælpsudstyr og værnemidler
• Eksempler på opsætning af påbuds-, forbuds og advarselsskilte
• Eksempler på beredskabsplan og foranstaltning ved ulykke
Kl. 15.45 Evaluering og afslutning

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til ejere og medarbejdere i virksomheder inden for gartneri, land- eller skovbrug som har behov for at gennemføre eftersyn af tekniske hjælpemidler der anvendes i gartnerier, landbrug, maskinstationer eller skovbrug.

Underviser:
Kim Toft Væggemose, Konsulent, DM&E Arbejdsmiljø
Der udleveres aktuelt kursusmateriale og udstedes kursusbevis for gennemført kursus

Pris: Kr. 1.450 (ekskl. moms) pr. deltager, materialer og forplejning indgår i prisen
Tilmelding: Her eller på tlf. 5679 1900
Spørgsmål vedrørende kursusmål: konsulent Troels Stensballe, tss@ostdansk.dk, tlf.21305121

Østdansk Landboforening forbeholder sig ret til at aflyse kurset ved for få kursusdeltagere.