Seniorpræmie

del

Hvis du er nået folkepensionsalderen og fortsætter med at arbejde, kan du have ret til en seniorpræmie, som er et skattefrit engangsbeløb.

Er du født den 1. januar 1954 eller senere har du mulighed for at kunne få en skattefri seniorpræmie. Du har mulighed for at få enten ét eller to beløb i seniorpræmie afhængigt af, hvor længe du fortsætter med at arbejde. Du kan få:

  • et engangsbeløb på 42.840 kr. (2020), hvis du arbejder i det første år, efter du er nået folkepensionsalderen og desuden opfylder betingelserne eller,
  • et engangsbeløb på 25.500 kr. (2020), hvis du arbejder i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen og opfylder de øvrige betingelser.

Det er ikke et krav, at du er berettiget til eller har modtaget den første seniorpræmie for at opnå ret til den anden seniorpræmie.

Opgørelse af dine løntimer (selvstændige)

Når dine løntimer beregnes, sker det ud fra overskud før renter. Overskuddet omregnes til timer med en sats på 121,29 kr. pr. time. Man skal have arbejdet min. 1.560 timer for at optjene retten til seniorpræmie.

Det kan være, at der ikke er nok timer i perioden indtil 31.12.2019 – og så bliver beregning/udbetaling ”skubbet” til der også foreligger en opgørelse for 2020.

I tabellen kan du ud fra din fødselsmåned og år se, hvilken dato du kan søge fra og, hvornår du kan regne med at få seniorpræmie udbetalt.

Fødselsmåned og år Folkepensionsmåned Du kan søge fra Udbetaling af seniorpræmie
januar 1954 juli 2019 1. august 2020 30. november 2021
februar 1954 august 2019 1. september 2020 30. november 2021
marts 1954 september 2019 1. oktober 2020 30. november 2021
april 1954 oktober 2019 1. november 2020 30. november 2021
maj 1954 november 2019 1. december 2020 30. november 2021
juni 1954 december 2019 1. januar 2021 30. november 2021
juli 1954 juli 2020 1. august 2021 30. november 2021
august 1954 august 2020 1. september 2021 30. november 2021
september 1954 september 2020 1. oktober 2021 30. november 2021
oktober 1954 oktober 2020 1. november 2021 30. november 2021
november 1954 november 2020 1. december 2021 30. november 2021
december 1954 december 2020 1. januar 2022 30. november 2021

 

Via linket til borger.dk kan du søge seniorpræmie. Som selvstændig skal du selv søge om seniorpræmien, hvorimod der sker automatisk udbetaling til lønmodtagere. Ansøgning sker på borger.dk og med NemID. Der er fire spørgsmål, hvorefter man får en kvittering for ansøgning.

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte din økonomikonsulent for hjælp.