Se placering af dine frivillige målrettede efterafgrøder

del

SEGES har lavet en service på Landmand.dk, hvor du kan se placeringen af de marker, hvor du i Fællesskema 2019 har tilmeldt frivillige målrettede efterafgrøder.

På Landmand.dk. kan du se, hvilke marker du har anmeldt til frivillige målrettede efterafgrøder 2019. Der er i år ikke et krav om obligatoriske efterafgrøder.

Frivillige målrettede efterafgrøder

De frivillige målrettede efterafgrøder skal som udgangspunkt udlægges i de anmeldte marker. De kan dog flyttes til en anden mark inden for samme ID15-område, som du har haft med i dit Fællesskema 2019, hvis denne mark er mindst lige så stor som den anmeldte. Hvis de frivillige målrettede efterafgrøder flyttes til en mindre mark, skal du indsende et opdateret Fællesskema i Tast Selv-service.

Hvis du ikke etablerer de tilmeldte efterafgrøder, reduceres din kvælstofkvote med 150 eller 93 kg kvælstof pr. ha manglende efterafgrøde (150 kg N, hvis du har udbragt over 0,8 DE pr. ha i 2016/2017 – ellers 93 kg N) i planperioden 2019/20.