Se om din grundbetaling er klar til udbetaling

del

Landbrugsstyrelsen begynder udbetalingen den 3/12 2019

Du kan nu se, om din grundbetaling er klar til udbetaling i Tast selv-service.

Landbrugsstyrelsen udbetaler fra den 3. december 2019. Derefter udbetaler de løbende. Er ansøgningen blevet klar senere end 28. november, vil du normalt få din udbetaling efter ca. en uge.

I tast-selv-service kan du under fanen Oversigter og breve, se om ordningen Grundbetaling står klar til udbetaling. Gør den det, er landbrugsstyrelsen færdige med at sagsbehandle din sag.
Hvis du har gæld til det offentlige, skal du være opmærksom på, at gældsstyrelsen kan modregne i din udbetaling.

Status på sager, styrelsen er ved at genoptage

Landmænd, som har sager, der er spærret pga. genoptagelse, kan ikke forvente af få udbetalt deres grundbetaling for 2019 i december fremgår det af styrelsens hjemmeside.

Vi arbejder på at lukke sagerne hurtigst muligt og udbetaler løbende, i takt med at vi afslutter dem. Hvis vi har genoptaget din sag, har du modtaget et brev om annullering af overdragelse af betalingsrettigheder fra os om det tidligere i år.

Vi er har i år været nødt til at genoptage 879 sager fortæller landbrugsstyrelsen.

Sagerne er blevet genoptaget af to grunde: Vi har enten fundet fejl i de registrerede betalingsrettigheder, eller vi har, i enkelte sager, konstateret arealovertrædelser i tidligere ansøgninger fortæller landbrugsstyrelsen på deres hjemmeside.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til arealtilskud@lbst.dk.