Se kvælstofprognosen for 2022

del

En ellers tør vinter, der blev afsluttet med en regnfuld februar i 2022, har medført, at årets kvælstofprognose ender med 0 kg kvælstof over hele landet.

Den ellers tørre vinter kombineret med en meget våd februar måned i 2022 betyder, at der i år ikke skal korrigeres for hverken mere eller mindre kvælstof i jorden. Dette er gældende over hele landet.

Kvælstofprognosen er baseret på målinger af jordens kvælstofindhold udtaget i februar 2022 og bruges til at tilpasse gødningsmængden efter jordens aktuelle indhold af kvælstof, inden vækstsæsonen starter.

Læse mere her.