Se kvælstofprognosen for 2021

del

Tørt efterårs- og vintervejr i 2020 har medført, at der er mere kvælstof tilgængeligt i jorden end normalt. Se på et kort, hvad prognosen betyder for dig i den kommende vækstsæson.

Du skal bruge mindre kvælstof til dine vinterkorn og vårsåede afgrøder, hvis du har jordbundstypen finsand, blandet sand- og lerjord samt lerjord, skriver Landbrugsstyrelsen.

Kvælstofprognosen for i år viser nemlig, at der er et mindre behov for at tilføre kvælstof, end kvælstofnormerne ellers foreskriver. Det samlede kvælstofbehov for Danmark er reduceret med ca. 12.500 tons i 2021, svarende til et landsgennemsnit på 5 kg N pr. ha landbrugsareal.

Kvælstofprognosen er baseret på målinger af jordens kvælstofindhold og bruges til at tilpasse gødningsmængden efter jordens indhold af kvælstof. I kvælstofprognosen kan du se hvor meget mindre kvælstof du skal tildele dine marker i her i foråret.

Tabel 1. Afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof, kg N pr. ha. Område rødt og gult er vist i billedet nedenfor

Område Grovsand JB 1 og 3 Finsand JB 2 og 4 Sandblandet lerjord JB 5 og 6 Lerjord JB 7-9 Humusjord JB 11
Rødt 0 -10 -15 -15 0
Gult 0 -10 -5 -5 0
Prognose - kort

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her eller kontakt din planteavlskonsulent.