Se fristerne for fællesskemaet i 2022

del

1. februar åbner fællesskemaet for ansøgninger om grundbetaling og andre støtteordninger. Landbrugsstyrrelsen har samlet et overblik over frister for fællesskemaet i 2022, så du kan se, hvornår de vigtige datoer ligger.

Du finder fællesskemaet i Tast selv på LBST.dk.

Du skal udfylde og sende fællesskemaet til Landbrugsstyrelsen senest 22. april 2022. Hvis du vil sende ændringer til fællesskemaet, skal du gøre det senest 17. maj 2022.

Fristen for at sende ændringsforslag til markblokke er 2. maj 2022. Hvis du sender ændringsforslag efter 2. maj 2022, vil de først have virkning for ansøgningsåret 2023.

Klik her for at få overblik over datoer og frister.