Se den nye gødskningsbekendtgørelse for planperioden 2021/2022

del

Gødskningsbekendtgørelsen for planperioden 2021/2022 er offentliggjort. Du kan læse om ændringerne her. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. august 2021.

I bekendtgørelsen kan du se de økonomisk optimale kvælstofnormer, som bestemmer, hvor meget kvælstof du må bruge på din virksomhed. Kvælstofnormerne er de samme som for planperioden 2020/2021. Derudover kan du se de nye normtal for produktion af kvælstof og fosfor i husdyrgødning for den kommende planperiode.

Læs hele nyheden her.