Se bort fra teksten i enkelte breve: Ansøgningsfristen for nye tilsagn er 3. december 2021

del

Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer

Landbrugsstyrelsen har i maj og juni 2021 udsendt enkelte breve for ordningerne Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer, hvoraf det fremgår, at fristen for at søge nye tilsagn er 21. december 2021.

Denne oplysning er forkert, og den korrekte frist for at søge nye tilsagn om enten Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs- og naturarealer er 3. december 2021.