Satellitkontrol på plads: Så mange marker er røde..

del

900 marker opfylder med stor sandsynlighed ikke aktivitetskravet, viser Landbrugsstyrelsens kontrol. Læs her hvordan du skal forholde dig.

Med den syvende og sidste opdatering af Landbrugsstyrelsens satellitkontrol står det nu klart, hvilke og hvor mange marker, der er røde, og som dermed med stor sandsynlighed ikke lever op til aktivitetskravet.

I opdateringen er yderligere 23.000 marker blevet grønne, så i alt 446.377 er grønne. 82.176 er gule og 900 marker er røde, lyder det i en pressemeddelelse.

Her fremgår det også, at der udbetales fuld støtte til grønne og gule marker. Medmindre et kontrolbesøg på bedrifter viser noget andet.

De røde marker er de marker, som den satellitbaserede kontrol vurderer med stor sandsynlighed ikke har opfyldt kravene.

Bedrifterne skal nu kontrolleres fysisk af Landbrugsstyrelsen, og det foregår fra 28. oktober og frem.

Derfor skal landmændene heller ikke foretage sig noget, hvis landmanden mener, at en mark fejlagtigt er farvet rød. Det er den fysisk kontrol, der tæller.

Men hvis det er korrekt, at aktivitetskravet ikke er opfyldt, skal Landmanden i Tast-selv ændre markplanen, så man undgår sanktioner.

Fakta

  • Grøn farve, betyder at styrelsen vurderer, at kravet er opfyldt.
  • Gul farve, betyder at styrelsen endnu ikke har kunnet konstatere, at kravet er opfyldt
  • Rød farve, betyder at kravet med overvejende sandsynlighed ikke er opfyldt. I det første år (2019) med satellitbaseret kontrol gennemgår Landbrugsstyrelsens kontrollører de røde marker efterfølgende – så de er helt sikre på, at afgørelsen bliver korrekt.
Kilde: Landbrugsavisen.dk