Sælger du handelsgødning, så husk at indberette inden d. 1. september

del

Videresalg af kvælstofholdige gødninger indberettes via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens indberetningssystem for leverandører.

Colourbox
Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne