Sælger du handelsgødning, så husk at indberette inden d. 2. september

del

Videresalg af kvælstofholdige gødninger indberettes via Landbrugsstyrelsens indberetningssystem for leverandører.

Colourbox
Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne