Så er det nu du skal melde ind til jordprøver

del

Få kendskab til nærings indholdet i din jord.

Det er dyrt både at gøde for lidt eller for meget. Jordprøver er derfor et godt styringsværktøj, som kan være med til at skabe overblik over, hvilke næringsstoffer der er tilgængelige for afgrøden. Er der ikke balance i næringsstofværdierne giver det planterne dårligere vækstbetingelser og det vil vise sig i afgrødens udbytte og kvalitet.

Gødskning med Fosfor (P), kalium (K), og magnesium (Mg) er en langsigtet investering som sikrer bedre optagelse og udnyttelse af kvælstof og andre næringsstoffer, hvilket styrker afgrøden.

Vi har et program der ud fra jordprøver i marken giver et godt overblik over, hvilke næringsstoffer der er i underskud. Der kan derfor tjenes mange penge på at sikre sin jord en optimal gødningstilstand så afgrøden får de bedste betingelser. Resultater fra jordprøverne vises som gennemsnit for hver 3 ha i marken.

Ved at tage jordbundsanalyser og få resultater for reaktionstal (Rt), P, K, Mg. hvert 5. år, sikrer man sig muligheden for at gødske og kalke optimalt.

Derfor kan vi tilbyde at komme ud og tage jordprøverne, få dem analyseret og lagt ind på luftfoto af ejendommen.  Vi tager typisk 12 stik pr 3 ha som blandes og analyseres.

Pris fra 70 kr. + moms pr. ha for en standardanalyse af Rt, P, K, Mg, hvilket er inklusiv udtagning, forsendelse, analyse og korttegning.

Ved ekstra prøver eller flere ha. pr. prøve kontakt os for aftale af pris.

kontakt:

Cecilie Christensen – tlf. 56 79 19 26 eller mail: cec@ostdansk.dk