Er der risiko for manganmangel i efteråret 2018?

del

En tidlig høst har givet mange mulighed for at så vintersæden tidlig i år, hvilket giver en kraftig vækst i efteråret. Derfor er der risiko for betydelig manganmangel i vintersæden i efteråret 2018.

Generelt er væksten i vintersæd kraftig i efteråret 2018 på grund af en tidlig høst og en varm sensommer. Den 1. september lå jordtemperaturen på ca. 15-16 grader rundt om i landet, hvilket er noget højere end normalt, hvor den ligger omkring 12-13 grader. Erfaringsmæssigt kan det resultere i kraftigere manganmangel end normalt, og derfor vurderes risikoen for manganmangel generelt høj i efteråret.

Af vintersædsarterne er vinterbyg mest følsom, men vinterhvede kan også rammes hårdt af manganmangel, især ved tidlig såning. Vinterrug er mindre følsom, og vinterraps anses normalt ikke for at være følsom for manganmangel.

Vær opmærksom på, at der kan være behov for en behandling mod manganmangel i disse tilfælde:

  • vinterbyg eller vinterhvede, der på nuværende tidspunkt er kraftigere end normal
  • hvor vinterhveden er sået tidligt
  • hvor der før er konstateret problemer med manganmangel i marken
  • hvor marken har et højt reaktionstal og indhold af organisk materiale
  • hvor der ikke er anvendt forsurende gødninger (fx svovlsur ammoniak eller DAP)
  • og selvfølgelig, hvis der er visuelle tegn på manganmangel i marken

Tilførselsstrategi

Udsprøjtning af mangan skal foretages før symptomerne viser sig. Normalt kan mangel forebygges med 1-3 sprøjtninger, hvor første behandling i vintersæd skal foretages i 3-4 bladstadiet. På arealer, der er meget disponeret for manganmangel, anbefales 2-4 sprøjtninger om efteråret, hvis det er muligt, hvor anden behandling foretages 2-3 uger efter første udsprøjtning.

Selv om der ved såning er placeret svovlsur ammoniak eller diammoniumfosfat på arealer, der er stærkt disponeret for manganmangel, anbefales det alligevel at udsprøjte mangan mindst én gang om efteråret.

På grund af plantens ringe evne til at flytte mangan hjælper det ikke at øge doseringen af mangan i den enkelte sprøjtning. Derimod er man nødt til at gentage behandlingerne for at afhjælpe mangel i de nydannede plantedele. Generelt anbefales der ikke over 1-2 kg mangan pr. ha (svarer til 3-6 kg mangansulfat), og der ses sjældent effekter udover en tilførsel af 400 g mangan pr. ha pr. udsprøjtning.

Oversigt over midler

Tabel 1 viser egnede midler med mangan til udsprøjtning og den anbefalede mængde, som skal anvendes ved konstateret manganmangel (anbefalede mængde fra firmaerne). Normalt er der stort set samme effekt af midlerne pr. kg mangan.

Tabel 1. Gødninger til udsprøjtning med mangan. Dosering 2 er den vejledende dosering fra firmaerne pr. udsprøjtning ved konstateret manganmangel eller på arealer disponeret for manganmangel.
Enhed Indhold Pris Dosering 1¹ Dosering 2² Pris
g pr. kg el. l Kr. pr. kg el. l.  pr. ha Nærings-stof pr. ha  pr. ha Nærings-stof pr. ha Kr. pr. kg mangan
BioMangan 180 NS l 180 11 1,0 180 2,0 360 61
CarboMan 500 (mangan-carbonat) l 500 49 0,2 100 0,8 400 98
Mangan-sulfat kg 320 10 0,3 96 1,3 416 31
Norotec mangan l 150 35 0,7 105 2,6 390 233
YaraVita Mantrac Pro l 500 55 0,2 100 0,8 400 110
Profi Mangan NO3 l 235 25 1,0 235 2,0 470 106
1) Forebyggende dosering, hvor manganmangel normalt ikke optræder
2) Dosering pr. udsprøjtning ved konstateret manganmangel eller på arealer disponeret for manganmangel