Registrering af varebilen til firmakørsel

del

Har du en varebil der bruges til firmakørsel, kan det være at den skal registreres hos Motorstyrelsen. Det skal ske inden d. 1. juli i år.

Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, registreres hos Motorstyrelsen. Kravet gælder varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg og til og med 3.500 kg.

Firmakørsel
Firmakørsel er hvis du transportere gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis du transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af gods med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation.

Din varebil skal du registrere til firmakørsel, selvom den kun delvist anvendes i virksomheden til firmakørsel, og uanset om den er registreret til virksomhedens CVR-nummer eller virksomhedsejerens CPR-nummer. Varebiler med papegøjeplader, der er registreret til delvist privat og erhvervsmæssig kørsel, skal du altså typisk også registrere. Mange landmænd bliver ramt af de nye regler og skal derfor registrere deres varebiler til firmakørsel.

Anvendes varebilen udelukkende privat, skal den ikke registreres til firmakørsel.

Sådan registrerer du varebilen til firmakørsel
– Gå til https://motorregister.skat.dk og log på med NemID
– Vælg ”Registrering og Rediger tilladelse” og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer
– Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”
– Godkend registreringen og bestil en ny registreringsattest.

Registreringsattesten gælder herefter som bevis for anmeldelsen. Den skal medbringes under kørsel og skal efter anmodning vises til politiet.

Vær opmærksom
Færdselsstyrelsen har udsendt informationsbreve elektronisk til varebilsejere. Men det er langtfra alle der har fået brev.Derfor er det vigtigt selv at være opmærksom på de nye regler.

Hvis ikke varebilen er registreret hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019, vil firmakørsel i varebilen blive betragtet som godskørsel, som kræver en særlig tilladelse, samt uddannelse. Overtrædelse kan medføre bøde og i værste fald inddragelse af nummerplader.

Du kan læse mere på:
www.varebilskrav.dk