Registrering af ørreders gydeaktivitet

del

Vordingborg Kommune har oplyst, at kommunen igen i år vil undersøge omfanget af ørreder, der gyder i kommunens vandløb.

Vordingborg kommune oplyser følgende omkring registrering af ørreders gydeaktivitet i kommunens vandløb:

Vordingborg Kommune vil i perioden den 1. januar 2020 – 1. april 2020 foretage en registrering af hvor, og i hvilket omfang, ørreder gyder i kommunens vandløb.

Registreringen foregår ved, at en person færdes til fods langs vandløbet. I forbindelse med registreringen har Vordingborg Kommune givet bemyndigelse til denne færdsel i ovennævnte periode. Følgende vandløbssystemer gennemgås:

  • Præstegårdsgrøften (Vordingborg), Bakkebølle Bæk, Vintersbøllebæk, Fladbækken
  • Stensby Møllebæk, Lollikebæk, Langebæk Møllebæk, Keldermose Bæk
  • Mern Å system: Mern Å, Øster Egesborg Vandløb, Præstemarksvandløbet, Hestofte Vandløb, Madevandløbet, Krumbæk, Tilløb til Ellestedsrenden, Ellestedsrenden
  • Stenshave Bæk, Tilløb til Langerødsbæk, Langerødsbæk, Hulebæk
  • Tubæk Å system: Tubæk Å, Risby Å med tilløb, Skvatten, Hastrup Å, Sølodsgrøften
  • Bogø: Bækrenden
  • Møn: Damme Vandløb, Præstegårdsgrøften (Møn), Hårbølle bæk, Rydsbæk, Risbæk, Nyhåndsbæk, Landsledsgrøft, Møllebæk, Brusbæk, Splintbæk, Hovgårdsløbet

På baggrund af disse registreringer er det muligt for Vordingborg Kommune at danne sig et samlet overblik over ørredernes gydeaktiviteter i kommunens vandløb. Dette overblik skal bl.a. indgå i evalueringen af tidligere restaureringer og danne grundlag for Kommunens fremtidige vandløbsarbejde.

Baggrund

Ørreden er, hvad man kan kalde en indikatorart. Ørreden stiller nogle grundlæggende krav til vandløbenes tilstand for at kunne trives. Rent vand, strækninger med mindst 1-2 ‰ fald, fysisk variation, i form af bl.a. sten og planter. Desuden strækninger, hvor bunden består af groft grus, hvor ørreden kan grave deres æg ned. Yderligere må der ikke være vandrende sand, og der skal være fri passage fra havet til toppen af vandløbene. Når disse krav er opfyldt optræder ørredynglen normalt i stort antal, og kan bruges som et udtryk for, at vandløbet har det rigtigt godt.

Har man som lodsejer i ovennævnte periode jagtdage, som vil hindre færdsel langs de i ovennævnte vandløb, bedes de eksakte dage og vandløbsstrækning meddeles undertegnede.

Hvis du vil vide mere om ovennævnte undersøgelse, er du velkommen til kontakte Vordingborg Kommune, Afdelingen for Byg, Land og Miljø, Jimmi Spur Olsen, tlf. 55 36 24 96 eller mail: jso@vordingborg.dk.