Reduceret jordbehandling har flere fordele

del

Et spændende emne kombineret med fint vejr og godt fremmøde, blev opskriften på en rigtig god markvandring ved Sandved.

Over 30 nysgerrige landmænd og andre fagfolk var torsdag den 10. oktober mødt op hos landmand Kurt Nielsen nær Sandved. Dagens emne var reduceret jordbrug.

Efter indledende velkomst fra planteavlschef John Voss, tog værten selv over, og gav sine betragtning på den dyrkningsform, der har fascineret ham i over 40 år.

Min interesse for reduceret jordbrug begyndte allerede tilbage i midt halvfjerdserne.

Jeg stod lidt alene med denne metode. Faktisk var de første 25 år lidt ensomme. I dag er nysgerrigheden større, og det bliver den forhåbentlig ved med, sagde Kurt Nielsen.

Ifølge Danmarks Statistik dropper flere danske landmænd ploven, hvilket kan give positive effekter for biodiversitet og klimaet. Antallet af danske marker der dyrkes uden pløjning, er vokset med 26 procent – fra 253.000 – 319.000 hektarer på bare to år. Der er tale om 12 procent af det samlede danske landbrugsareal i følge Danmarks Statistik.

Flere fordele

Især de helt små og helt store bedrifter har taget metoden til sig, og en femtedel af landbrugsjorden på Østsjælland er i dag pløjefri.

Fordelene er til at få øje på og det er ukrudtet også, men ukrudtet skal man til en vis grad vænne sig til, og acceptere at markerne ikke altid står lige så flot som naboens. Til gengæld slipper landmanden for at samle sten, der er mindre udvask i jorden, man har en mere jævn mark, og der er færre udgifter til sliddele på grund af den mindre modstand i mulden.

De sidste sekt-syv år har jeg heller ikke anvendt insekticider,

Kurt Nielsen indskød også at han gennem årene ikke har oplevet den store udbyttenedgang.

På den efterfølgende markvandring var der dog et forbud, som kunne blive et problem i en nær fremtid. Nemlig midlet glyphosat. Det populære ukrudtsmiddel er blevet en politisk varm kartoffel. Østrig har slået bremserne i og forbudt midlet i år. Tyskland er gået samme vej med et totalforbud i 2023. Det sætter selvfølgelig reduceret jordbehandlig under pres, men forbuddet er ikke kommet til Danmark – endnu – fristes man til at sige, og der arbejdes samtidig på flere maskinelle løsninger.