Rapsjordlopper!

del

Da der i år ikke er bejdset mod skadedyr, er det yderst vigtigt at være opmærksom på evt. tidlige angreb straks fra begyndende fremspiring. Behovet for at bekæmpe larver følges igen via gule fangbakker i registreringsnettet.

Vær derfor meget opmærksom på, om din mark er angrebet. Rapsjordlopperne kan forvolde skade på to måder, som bladgnav i fremspiring og senere som larve.

Bejdsning

Der er givet afslag på dispensationsansøgning til bejdsning af raps med neonicotinoider. Det var derfor ikke muligt at købe bejdset udsæd med god effekt mod rapsjordlopper. Det betyder, at du også skal være opmærksom på skader af rapsen allerede fra fremspiring, og en bekæmpelse kan være nødvendig.

Firmaerne oplyser dog, at de vil bejdse med svampemidlet thiram (TMTD) og dimethomorph (DMM). Det vil også være muligt at købe udsæd bejdset med Lumiposa, der har mindre effekt mod rapsjordlopper.

Skader på to måder

Rapsjordlopperne kan forvolde skade på to måder. De voksne rapsjordlopper kan æde så voldsomt af planterne i fremspiringsfasen, at planterne hæmmes, og plantebestanden udtyndes.

I marker uden skadedyrsbejdsning er der ingen tærskel. Her skal du dagligt holde øje med evt. angreb og iværksætte bekæmpelse ved mere udbredte angreb.

Senere kan larveangrebet i bladstilke og stængler blive så voldsomt, at planternes vækst hæmmes. Disse symptomer viser sig først om foråret. I bladstilke og senere også i stænglen ses larver og larvegange.

For at holde øje med risikoen for senere æglægning i rapsstænglerne, kan du sætte gule fangbakker op ved fremspiring.

Fanger du mere end 25 lopper summeret over 3 uger, vil der være behov for bekæmpelse.

Bekæmpelse

Der kan være tale om to bekæmpelsestidspunkter, nemlig omkring fremspiring rettet mod bladgnav og senere mod larveangreb. Bekæmpelsestidspunktet mod larver er ret fleksibelt og kan udføres fra 4 løvbladstadiet til medio oktober.

Pyrethroiderne Karate (0,2 kg pr. hektar), Kaiso Sorbie (0,1 kg pr. hektar) og Mavrik 2F/Vita (0,2 l pr. ha) er godkendt og i handel til bekæmpelse af rapsjordlopper. Effekten af Mavrik har været lavere mod rapsjordloppelarver.

Karate må bruges 3 gange pr. vækstsæson, mens de øvrige midler kun må anvendes 1 gang pr. vækstsæson.