Sygdom, dagpenge og pension

del

Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende eller ejer af en mindre erhvervsvirksomhed, er der ordninger indenfor social- og arbejdsmarkedsområdet, som det er værd at være opmærksom på.

Reglerne kan være svære at finde rundt i og derfor tilbyder vi, at stå for kommunikationen med de offentlige instanser og A-kasser, som er relevante for dig.

Få ansøgningerne på plads og afleveret til tiden
Vi hjælper dig blandt andet med ansøgning om:

  • Efterløn
  • Arbejdsløshedsdagpenge
  • Del- og folkepension
  • Førtidspension
  • Fleksjob
  • Syge- og barselsdagpenge
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Assistance til handicappede

Vi kan også beregne, om du har fået de dagpenge eller den pension m.v., som du har ret til.

Kontakt os for mere information.