Selskabsform er et naturligt valg i mange virksomheder

del

Ved du, hvad der taler for og imod at have et selskab fremfor en personligt ejet virksomhed?

Gennem mange år har et aktie- eller anpartsselskab været den naturlige organisationsform, når erhvervsdrivende udenfor landbruget skal vælge virksomhedsform. Det er der en række gode grunde til, blandt andet:

  • Risikoen skal minimeres, hvis der kommer krav om store erstatninger på grund af fejl i virksomhedens produkter.
  • Risikoen skal minimeres, hvis en stor kunde pludselig ikke kan betale.
  • Privatboligen er ikke blandet sammen med virksomheden. Værdistigningen på parcelhuset er selskabet uvedkommende.
  • det er nemmere at styre skat og restskat i et selskab.
  • Skatten kan nemmere udskydes, hvis virksomheden skal sælges.
  • Skat af oparbejdet goodwill kan være en meget stor post, hvis virksomheden skal sælges.

Gode grunde til at overveje selskabsform
I landbruget er der særlige forhold, som skal tages i betragtning, hvis du overvejer om du skal drive din virksomhed som en personlig virksomhed eller som et selskab.

Der er mange gode grunde til at overveje selskabsformen i det moderne landbrug, men for mange landmænd vil overvejelserne stadig ende ud i, at den personligt ejede virksomhed, er det mest fordelagtige.

Går du i selskabstanker?
Kontakt os for en nærmere snak om mulighederne i dit tilfælde og bliv afklaret.

Har du allerede et eller flere selskaber kan du med fordel drøfte nye muligheder med din økonomirådgiver med jævne mellemrum.