Sammensæt den rigtige bestyrelse

del

Bestyrelsen er drivkraften i virksomhedens udvikling. Derfor er det vigtigt, at den er rigtigt sammensat, og at bestyrelsesmedlemmerne ved, hvad du forventer af dem.

Bestyrelsens fornemmeste opgave er at være garant for en veldrevet virksomhed, der kan håndtere større forandringer ved vækst, stabilisering, partnerskaber og/ eller generationsskifte.

Bestyrelsen kan også tilføre værdi, når den er rådgivende (bedre kendt som gårdråd eller advisoryboard).

Sammensætning af din bestyrelse

Vi rådgiver om sammensætning og etablering af bestyrelser. Derudover leder vi, og deltager i, professionelt bestyrelsesarbejde. Når du som ejer vælger bestyrelsen, afklarer vi samtidig forventninger og roller.

I kraft af vores store kontaktflade kan vi være behjælpelige med at finde de rette bestyrelsesmedlemmer til din virksomhed.