Overholder din lejekontrakt lejeloven?

del

Ethvert lejeforhold bør have en lejekontrakt. Den skal være godt gennemarbejdet, og indeholde de elementer, som er vigtige for dig.

Der findes utallige eksempler på, at det godt kan betale sig at få rådgivning, når det handler om indgåelse af lejeaftaler og lejekontrakter.

Har du eksempelvis styr på præcis, hvad der er dine rettigheder og forpligtelser, alt efter om du er udlejer eller lejer? Og hvordan forholder du dig til alle de særlige forhold, der gælder for netop din lejeaftale?

Brug den rigtige lejekontrakt

Den seneste ændring af lejeloven (juli 2015) medførte væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Det gælder især lejers rettigheder og udlejers forpligtelser.

Hvis en ny lejeaftale er aktuel for dig, bør du som minimum være fortrolig med den seneste udgave af standard-lejekontrakten, idet tidligere udgaver ikke længere er gyldige ved nye aftaler.

Hent den nyeste standard-lejekontrakt (udg. 9)