Er tiden inde til et generationsskifte?

del

Der er mange følelsesmæssige overvejelser forud for et generationsskifte. Der er også mange beslutninger og muligheder, som skal vendes godt og grundigt.

Generationsskifte kan ske indenfor familien eller til eksempelvis en medarbejder. Hvordan det gøres bedst i netop jeres situation, skal drøftes nøje.

Muligheder og hensyn

Ved generationsskifte til et familiemedlem (eller flere) er der mange muligheder for at overdrage sådan, at det økonomisk set er bedst muligt for den, der overtager. Der er eksempelvis mulighed for, at handle til 85 % af den offentlige vurdering – men er det en god idé i jeres tilfælde?

Der skal også tages et hensyn til sælgeren,for sælgeren skal jo leve videre efter salget, og hvad er behovet i den forbindelse.

Et generationsskifte kan ske glidende med overdragelse i bidder. Det kan også ske på en gang.

Man kan også overveje at omlægge til et selskab, evt. en skattefri virksomhedsomdannelse, og det derefter er selskabet, der overdrages.

Der er også successionsmuligheder, hvor børn (eller medarbejdere) kan succedere i skatten som en del af købesummen.

Dertil kommer sælgers øvrige muligheder for skatteudskydelse, herunder eksempelvis ophørspension.

Skattemæssigt og økonomisk er din økonomiske rådgiver uundværlig i processen.

Købesummens fastsættelse

Købesummen skal fastsættes under hensyn, til de retlige muligheder der findes samt til købers muligheder og sælgers behov. Fordelingen af købesummen er selvsagt også vigtig.

Købesummen kan betales ved overtagelse af lån med panthavers accept, nye lån hvor sælger er kreditor, gaver og evt. succession.

Hvis man overdrager til det ene af eksempelvis 3 børn, kan der også opstå behov for at regulere på arven ved et testamente eksempelvis fordi det ene barn er forfordelt. Ved sælgers død kan det nemlig ske, at den forfordelte ellers skal indfri en meget stor sum penge til sine søskende og derfor kræver yderligere forfordeling for at bevare landbruget.

Men Familiejuraen skal overvejes for både sælger og købers vedkommende – for køber skal også have sikret sig i forhold til ægtefælle, børn og eventuelt forældre.

Bortforpagtning eller udleje efterfølgende

Hvis man i forbindelse med generationsskiftet skal bortforpagte eller udleje, er det også vigtigt at få juridisk bistand til disse kontrakter. Det kan også være sælger skal blive boende.

Vi er eksperter i generationsskifte, så kontakt os for yderligere information og bistand.