Arveforhold og behandling af dødsbo

del

Når et familiemedlem dør, er der meget at tage stilling til, hvis du er nærmeste pårørende. Og måske har du ikke stået i situationen før.

Vi rådgiver om arveretlige forhold, og hjælper dig med behandling af dødsboet fra A-Z.

Frister og priser

Kontakt os for at høre om mulighederne indenfor dødsbobehandling samt frister og priser. Du bestemmer selv vores andel i arbejdet og dermed salærets størrelse.

Værd at vide

Det første der skal ske er, at du (overfor skifteretten) skal tage stilling til, hvilken bobehandlingsmetode boet skal udlægges til.

Her er der disse fem muligheder, som du også kan læse mere om nedenfor:

1.  Boudlæg
2. Ægtefælleudlæg
3. Uskiftet bo
4. Forenklet privat skifte
5. Privat skifte
6. Bobestyrerbo

1.
Boer under kr. 41.000 efter begravelsesomkostninger mv. udlægges til nærmeste efterladte
Det er ikke ikke valgfrit men obligatorisk. Man  hæfter ikke for gæld udover begravelse
Retsafgiften er  kr. 500,00 og der er ingen boafgift.

2.
Aktivmassen overstiger ikke 720.000 kr på det tidspunkt man anmoder om udlægget. Beløbet er inkl. pensioner og særeje, men ikke længstlevendes pensioner.
Den efterladte indtræder i den skattemæssige stilling og overtager skat.
Det er valgfrit og man skal være klar over, at man overtager gældsansvaret.
Der findes dog en udbakningsregel, hvis boet viser sig at være insolvent.
Retsafgiften er kr. 500,00. og der er ingen boafgift.

3.
Hensidden i uskiftet bo betyder, at ægtefællen bare overtager rådigheden og fortsætter som ejer. Man råder som en ejer, men må ikke misrøgte boet. Hvis man gør det, kan livsarvingerne begære boet skiftet.
Det kræver, at boet er solvent, og eventuelle særbørn skal samtykke. Dertil kommer, at man ikke kan gifte sig igen uden at skifte.
Man har derefter begrænset testationskompetence – man kan kun testere over egen halvdel.
Man Indtræder i skat, og hæfter for gæld.
Det koster kr. 500,00 i afgift og der er ingen boafgift.

4.
Forenklet privat skifte kan kun ske i boer uden boafgift og som ikke er skattepligtige samt hvor arvingerne er myndige.
Afgift kr. 1.000,00
Pas på hvis der er skattemæssige fordele ved almindeligt skifte.

5.
Privat skifte er den hos os mest almindelige bobehandlingsform.
Det er hvor arvingerne i forening selv behandler boet, eventuelt beder os om at  varetage dele af eller hele sagsbehandlingen.
Det kræver, at alle arvinger er enige, at boet er solvent, at det ikke er udelukket ved testamente.
Arvingerne hæfter personligt solidarisk for boafgift og gæld.
Man har et år fra dødsdagen til at afslutte boet.
Det koster i afgift kr.  2.500 -9.000 kr.

6.
Bobestyrer-boer er boer, hvor en advokat styrer boet.
Det sker i insolvente boer, når andet ikke er muligt, når det er bestemt ved testamente, når fristerne springer eller hvor arvingerne ikke kan enes.
Man har 2 år til at færdiggøre boet.

Tjek også altid minsidstevilje.dk