En ægtepagt beskytter og sikrer særeje

del

Det kan være en god idé at tage stilling til om eksempelvis ejendele eller pension skal fordeles på en bestemt måde, hvis I pludselig skal skilles.

Vi rådgiver om og laver din ægtepagt. Har du en ægtepagt i forvejen, kan du gratis få tjekket om din ægtepagt stadig stemmer overens med dine ønsker.

Hvad er en ægtepagt?

Ægtepagter er formueretlige aftaler mellem ægtefæller om, hvordan formuen ejes og fordeles. Disse skal underskrives og tinglyses for at være gyldige.

Hvis man ikke indgår en ægtepagt, har man som ægtefæller automatisk fælleseje på alt i ægteskabet.

Ægtepagten har betydning ved skilsmisse, og det er ofte dens formål at beskytte mod at ægtefællen udtager nogle bestemte ejendele i medfør af det automatiske fælleseje.

Man kan ikke aftale alt i en ægtepagt, men man kan aftale forskellige former for særeje, fx fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje eller en kombination heraf.

Man kan aftale særejet for specifikke aktiver, fx en bil, en fast ejendom, og man kan aftale det i brøkdelsforhold. Man kan også lade særejet aftrappe over år.

Det er dog vigtigt at huske på, at ejerformen også har betydning ved dødsfald, idet man fx ikke kan sidde i uskiftet bo med fuldstændigt særeje, og ikke får boslod (½) af fuldstændigt særeje.

Ægtepagter kan tillige bruges til at fordele pensionsordninger i tilfælde af skilsmisse, idet disse som udgangspunkt ikke deles ved skilsmisse.

Gratis tjek af eksisterende ægtepagt

Hvis du eller I tidligere har fået lavet en ægtepagt, er det gratis at få den tjekket hos os. Måske er situationen en anden nu, end den var, dengang den blev lavet?