Arbejdsmiljø og APV

del

Hvis du har ansatte, er arbejdsmiljøet dit ansvar, og som arbejdsgiver har du pligt til at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), samt revidere den hvert 3. år.

Som arbejdsgiver har du ansvaret for at arbejdsmiljøet er i orden. Men det kan være en udfordring at få styr på formalia omkring arbejdsmiljøet samtidig med, at du skal holde fokus på både drift og personaleledelse i det daglige.

Derfor er arbejdspladsvurderingen vigtig

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt af hensyn til dine medarbejderes trivsel og sikkerhed.
Hvis en overtrædelse af arbejdsmiljøloven medfører en alvorlig arbejdsulykke, kan det desuden give store bøder.

Det giver derfor god mening, at betragte din virksomheds APV som et ledelsesværktøj, der kan fungere som en egenkontrol af arbejdsmiljøet og dermed trivslen i din virksomhed.

Hvor ofte?

Er det 3 år siden sidste opdatering af din virksomheds APV eller har du ikke haft besøg af arbejdstilsynet endnu? Så skal du have opdateret arbejdspladsvurderingen.

Book en aftale

Vi har indgået samarbejde med Sikkerhedsbussen v/ Karen Freiesleben, der tilbyder dig et besøg med en gennemgang af arbejdsforholdene samt hel eller delvis hjælp til udarbejdelse af APV´en. Du er selv med til at afgøre, hvor meget Sikkerhedsbussen skal være med ind over. Book en aftale her på siden eller kontakt Sikkerhedsbussen v/Karen Freiesleben tlf. 51706216 eller på mail karen@sikkerhedsbussen.dk