Produktionen af skrabeæg stiger fortsat i Danmark

del
æg

Den totale produktion af æg i Danmark er steget det seneste år, hvilket primært skyldtes større produktion af skrabeæg, mens produktionen af buræg falder og produktionen af økologiske æg stagnerer. Skrabeæg udgør 45 procent af ægproduktionen, mens 30 procent er økologiske æg, 17 procent buræg og blot 8 procent er fra fritgående høns, det skriver Dansk Statistik på deres hjemmeside.

Læs hele nyheden på Danmarks Statistik.