Producent- og importprisindeks for varer januar 2021

del

Aftagende fald for året og stigninger for måneden ifølge Danmarks Statistik.

Producent- og importprisindeks for varer januar 2021. Det samlede producentprisindeks for varer er i januar 2021 faldet med 1,0 pct. i forhold til samme måned sidste år. Faldet i producentprisindekset er 1,0 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset faldt med 2,0 pct, skriver dst.dk.

Udviklingen er drevet af fald i industri på 3,0 pct. og råstofindvinding på 23,4 pct., mens en stigning på 43,5 pct. for energiforsyning trækker indekset markant op. Importprisindeks for varer er for samme periode faldet med 1,0 pct. Faldet er 1,5 pct. mindre end sidste måned, hvor indekset faldt med 2,5 pct. Udviklingen i importprisindekset er primært drevet af fald i industri på 1,2 pct., der udgør den største del (ca. 96 pct.) af indekset.

Læs mere om prisindeks her.