Producent- og importpriser for varer stiger fortsat

del

Det samlede producentprisindeks for varer er i juni 2021 steget med 10,1 pct. i forhold til samme måned sidste år. Stigningen i producentprisindekset er den største årsstigning siden juni 2011. I denne måned ses stigninger for alle hovedgrupper; energiforsyningråstofindvinding og industri på hhv. 114,4, 59,0 og 1,6 pct., som er listet efter deres bidrag til stigningen i det samlede producentprisindeks. De enkelte hovedgrupper udgør hhv. 6,7, 4,3 og 88,3 pct. af det samlede producentprisindeks. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 6,6 pct.

Stigningen i importprisindekset er den største stigning siden april 2011. Udviklingen i importprisindekset er hovedsageligt drevet af stigningen i industri på 5,0 pct., samt en stigning i råstofindvinding på 55,9 pct.

Udviklingen inden for industri er bl.a. drevet af metalindustri og kemivareindustri. Industri udgør ca. 96 pct. af importprisindekset og er derfor udslagsgivende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer, hvor råstofindvinding kun udgør 3,1 pct. Stigningerne for både det samlede producentprisindeks og importprisindekset skal ses i sammenhæng med at indeksene var på et lavt niveau i juni 2020 som følge af nedlukningen af Danmark i marts 2020 pga. COVID-19.