Det politiske arbejde i Østdansk Landboforening er forankret gennem Landbrug & Fødevarer, ved lokal kontakt til vores nærkommuner og via Østlige Øers Landboforeninger.

Landbrug & Fødevarer

I Landbrug&Fødevarer arbejder vi med tæt kontakt til politikere både i EU og nationalt og spiller ind med faglig viden fra SEGES og Axelborg.

Det personlige medlemskab går gennem foreningerne. Foreningerne forestår, eventuelt i samarbejde med andre, blandt andet kontakten til kommuner og andre organisationer, diverse aktiviteter og faglig rådgivning.

Medlemmerne i de lokale/regionale foreninger er fundamentet for Primærsiden i Landbrug & Fødevarer. Medlemmerne er organiseret i 29 landboforeninger og 11 familielandbrugsforeninger. Desuden er der dannet to fællesforeninger, hvor en landboforening og en familielandbrugsforening er gået sammen.

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for hele fødevareklyngen, det vil sige landbruget, fødevareindustrien og de landbrugs- og fødevaretilknyttede erhverv.

Mere end 30.000 landmænd og 300 virksomheder er medlemmer. Landbrug & Fødevarer er den eneste erhvervsorganisation, hvis medlemmer repræsenterer hele værdikæden fra jord-til-bord.

Lokal repræsentation

Østdansk Landboforening er repræsenteret bl. a. i Business Faxe, Stevns Erhvervsråd, Grønt råd i Vordingborg og Faxe Vandløbsråd m.fl.

Østlige Øers Landboforeninger

Østlige Øer er en erhvervspolitisk samarbejdsforum for medlemsforeningerne. Her deltager Østdansk Landboforening i det politiske arbejde på lige fod med de øvrige landboforeninger.

Østlige Øers medlemsforeninger er Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landboforeningen Gefion, Odsherreds Landboforening, Østdansk Landboforening, Øernes Landøkonomiske Selskab.

Østlige Øers Landboforeninger er ejere af Roskilde Dyrskue.