Pleje af græs- og naturarealer og økologisk arealtilskud: Fristen for at søge nye tilsagn er 28. september 2022

del

Ansøgningsfristen for at søge nye tilsagn om pleje af græs- og naturarealer eller tillæg til økologisk arealtilskud er 28. september 2022. Husk at du kan søge pleje af græs- og naturarealer til visse arealer, som du ikke kan søge tilskud til fra andre ordninger i 2022 eller 2023.

Arealer du kan søge pleje af græs og naturarealer til
Du kan fortsat søge tilsagn til pleje af græs- og naturarealer til følgende områder:

  • Særligt udpegede Natura 2000-arealer
  • Arealer med en HNV (Høj Natur Værdi) på 5 eller derover, herunder arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
  • Arealer, hvor et tidligere tilsagn udløber (mindst 50 pct. overlap til Natura 2000)
  • Arealer med lavbund eller vådområder, etableret med støtte under Landdistriktsprogrammet.

Du skal være opmærksom på, at du i de fleste tilfælde ikke kan søge de nye et-årige bioordninger fra 2023 på de særligt udpegede Natura 2000-arealer og HNV-arealer, herunder §3-arealer.