Forsøgsopgørelse 2017

del

Det var det sidste afsnit i Forsøgsopgørelsen 2017, det er i denne uge omkring roer.

I forsøgsopgørelsen herunder, finder du resultater fra de forsøg og demonstrationer, som vi på planteavlskontoret har udført i årets løb.

På denne side vil du løbende kunne se en oversigt over de resultater, der er klar.

God læselyst:

 Svampe og/eller vækstregulering

Skadedyr

Gødning

Sorter

Udsædsmængde

Økologi

Miljø Fokus Områder (MFO)

Høstprognose

Store Frødag

Sukkerroer

Du vil ikke modtage Beretningen i det format, du kender. I stedet vil du løbende kunne læse relevante opgørelser af forsøg. Det giver dig fx mulighed for at læse de seneste nye resultater omkring vækstregulering af vinterraps i efteråret allerede nu, hvor det er aktuelt. Vi håber, at du vil tage godt imod det nye tiltag og løbende følge med på hjemmesiden.

Det er også muligt at læse sidste års beretning på hjemmesiden, her.