Plant for vildtet

del

Få tilskud til beplantning i det åbne land til gavn for vilde dyr.

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder og skjul og læ til vildtet.

Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Du kan se listen over tilskudsberettigede arter og beskrivelser af dem på naturstyrelsen hjemmeside.

Tilskud

Du kan få tilskud til 75 procent af planteprisen.

Vær opmærksom på, at du har anmeldelsespligt til kommunen for tilplantning af arealer, som ligger i fuglebeskyttelsesområder.

Der er ansøgningsfrist for forårsbeplantning den 31. oktober og efterårsbeplantning den 30. april.

Få yderligere information og/eller hjælp til din ansøgning

Vores samarbejdspartner i Landbo syd, Projekt- og miljøkonsulent Mie Kruuse Meineche er klar til at hjælpe. Kontakt Mie på tlf. 24 99 42 71 eller via mail.