Personlig assistance – udbetaling af tilskud – kvartalsvis

del

Anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance skal indsendes hvert kvartal, da der ellers er risiko for, at tilskuddet bortfalder.
Hvis du modtager tilskud til personlig assistance i din virksomhed, er det vigtigt at søge tilskud rettidigt.

Jobcentrene er blevet mere opmærksomme på, at fristen for at anmode om tilskud til personlig assistance falder senest ved slutningen af det efterfølgende kvartal.

Det betyder konkret, at anmodning om tilskuddet for 1. kvartal 2022 skal indsendes senest ved slutningen af 2. kvartal 2022, hvilket er den 30. juni 2022. Jobcentrene er derfor ikke forpligtet til at udbetale tilskud til personlig assistance, såfremt anmodningen indsendes senere end dette tidspunkt.

Det fremgår i § 27 i bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv m.v., at ”anmodningen skal sendes til jobcenteret senest efter udløbet af hvert kvartal”, og i § 25, stk. 5, at ”Jobcenteret kan ikke udbetale tilskud for perioder, der ligger mere end 3 måneder før ansøgningen efter § 21, stk. 1, er modtaget i jobcenteret”.

Det samme fremgår af vejledningen til loven, hvor der står, at ansøgningen om udbetaling af tilskuddet skal sendes senest efter udløbet af hvert kvartal, men at den også kan sendes før dette. Hvis den derimod sendes senere end dette tidspunkt, er jobcenteret ikke forpligtiget til at udbetale tilskuddet til personlig assistance.