Pensionsordninger – hvor meget kan du trække fra i skat?

del

Træf det rigtige valg!

Når du beslutter dig for at oprette en pensionsordning, er der flere skatteregler at vælge imellem

Overblik skatteregler 2019

Kapitalpension Du kan ikke længere få fradrag for indbetaling til kapitalpension. Udbetalinger fra en kapitalpension beskattes med 40%.
Aldersopsparing Indbetalinger 2019: indtil 5 år før din pensionsalder  kan du indbetale 5.200 kr., og får ikke fradrag for indbetaling til aldersopsparing.

Fra kalenderåret 5 år før din folkepensionsalder kan du betale op til 48.000 kr. . Det kan du gøres frem til du starter udbetaling af en fradragsberettiget pension fx. ratepension eller livrente. Har du ophævet en af disse ordninger i utide eller startet udbetaling af en indekskonto før du fylder 67 år, må du dog ikke indbetale mere end 5.200 kr. (2019-tal) på aldersopsparing. Det er dog kun udbetalinger, der sker efter 1. april 2018, der har indflydelse på din mulighed for at indbetale på aldersopsparing i fremtiden.

Når du får pensionen udbetalt Du skal ikke betale skat eller afgift når ordningen udbetales.

Ratepension eller ophørende livrente Når du selv opretter en pensionskontoen, kan du indbetale og fradrage op til 55.900 kr.  obs incl. Indbetalinger fra din evt. arbejdsgiver.

Når du får pensionen udbetalt betaler du indkomstskat, men ikke AM-bidrag af udbetalingerne.

Livsvarig livrente Når du indbetaler
Indbetalingsaftale mindre end 10 år
hvis du selv opretter livrenten, kan du indbetale og fradrage op til 51.500 kr. (opfyldningsfradraget).Hvis du selv opretter livrenten og indbetaler mere end 51.500 kr., skal fradragene fordeles over 10 år. Hvert år kan du dog fradrage op til opfyldningsfradraget.
Hvis du får din arbejdsgiver til at stå for indbetalingen til din livrente. Er der fuldt fradrag for beløbet, når det indbetales.Indbetalingsaftale på 10 år eller mere
Privat eller arbejdsgiver – der er fuldt fradrag for beløbet, når det indbetales.

Når du får livrenten udbetalt betaler du indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.Din skattesats afhænger af din årlige indkomst, som kan indeholde meget andet end din pensionsopsparing – fx løn, overskud selvstændig virksomhed/ efterløn.

 

Skat på afkast : Du betaler 15,3% i pensionsafkastskat (daglig tale PAL skat)

I 2019 skal du betale topskat af indkomst  som overstiger 513.400 kr. (efter AM-bidrag). Marginalskattesats ved topskat ca. 52 %

I 2019 skal du betale bundskat af indkomst op til 513.400 kr. (efter AM-bidrag). marginalskattesats ved bundskat ca. 37 %.

Hvilken pensionsform der vil være bedst for dig. Brug dette link til at beslutte dig: https://ostdansk.dk/faa-oekonomisk-overblik-over-din-tredje-alder/ 

Generelt: husk at tage hensyn til indbetalinger fra din evt. arbejdsgiver, når du også selv indbetaler til ordningerne.