Pensionsordninger – hvor meget kan du trække fra i skat?

del

Når du skal beslutte dig for at oprette en pensionsordning, er der flere skatteregler at vælge i mellem før du træffer et valg.

Her kan du få overblik på skatteregler 2020.

Kapitalpension

Du kan ikke længere få fradrag for indbetaling til kapitalpension. Udbetalinger fra en kapitalpension beskattes med 40%.

Aldersopsparing

Indbetalinger 2020: indtil 5 år før din pensionsalder kan du indbetale 5.300 kr., og får ikke fradrag for indbetaling til aldersopsparing.

Fra kalenderåret 5 år før din folkepensionsalder kan du betale op til 50.200 kr. Det kan du gøre frem til du starter udbetaling af en fradragsberettiget pension fx. ratepension eller livrente. Har du ophævet en af disse ordninger i utide eller startet udbetaling af en indekskonto før du fylder 67 år, må du dog ikke indbetale mere end 5.300 kr. (2020-tal) på aldersopsparing. Det er dog kun udbetalinger, der sker efter 1. april 2018, der har indflydelse på din mulighed for at indbetale på aldersopsparing i fremtiden.

Når du får aldersopsparingen udbetalt, skal du ikke betale skat eller afgift af udbetalingen.

Ratepension eller ophørende livrente

Når du selv opretter en pensionskonto, kan du indbetale og fradrage op til 57.200 kr.  obs inkl. Indbetalinger fra din evt. arbejdsgiver. Når du får pensionen udbetalt betaler du indkomstskat, men ikke AM-bidrag af udbetalingerne.

Livsvarig livrente

Når du indbetaler indbetalingsaftale mindre end 10 år

  • Hvis du selv opretter livrenten, kan du indbetale og fradrage op til 52.600 kr. (opfyldningsfradraget).
  • Hvis du selv opretter livrenten og indbetaler mere end 52.600 kr., skal fradragene fordeles over 10 år. Hvert år kan du dog fradrage op til opfyldningsfradraget.
  • Hvis du får din arbejdsgiver til at stå for indbetalingen til din livrente, er der fuldt fradrag for beløbet, når det indbetales.

Indbetalingsaftale på 10 år eller mere
Privat eller arbejdsgiver – der er fuldt fradrag for beløbet, når det indbetales.

Når du får udbetalt

  • Du betaler indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.
  • Din skattesats afhænger af din årlige indkomst, som kan indeholde meget andet end din pensionsopsparing – fx løn, overskud selvstændig virksomhed/ efterløn.

Skat på afkast

Du betaler 15,3% i pensionsafkastskat (daglig tale PAL skat)

I 2020 skal du betale topskat af indkomst som overstiger 531.000 kr. (efter AM-bidrag). Marginalskattesats ved topskat ca. 52 %.

I 2020 skal du betale bundskat af indkomst op til 531.000 kr. (efter AM-bidrag). marginalskattesats ved bundskat ca. 37 %.

Gå ind og se mere på pensionsform

Generelt skal du huske at tage hensyn til indbetalinger fra din evt. arbejdsgiver, når du også selv indbetaler til ordningerne.