Pensionsopsparing – skal/skal ikke?

del

Det er vigtigt, at du sikrer både virksomheden, familien og din alderdom, når du køber en ejendom eller virksomhed – og tilsvarende at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom eller virksomhed.

skrevet af registeret revisor Eva Christensen

SEGES har kørt et projekt om pensionsopsparing, hvor de har prøvet at samle de gode anbefalinger i forskellige situationer. Nedenfor er gengivet projektets anbefalinger med fokus på pensionsdelen.

Anbefalinger til køber af en virksomhed:

  • Du bør spare op til pension f.eks. via en ratepension eller livrente. En pensionsopsparing sikrer dig en indkomst i din alderdom, og hvis du skulle blive invalid. Den er beskyttet mod dine kreditorer, og du betaler først skat af opsparingen, når du skal have pensionen udbetalt. Til gengæld kræver en pensionsopsparing likviditet, og midlerne er bundet frem til din pensionering.
  • Vi anbefaler, at du sparer så meget op til pension, at du som pensionist kan få udbetalt det, der svarer til 80 procent af dit nuværende privatforbrug som erhvervsaktiv. Hvor meget du skal spare op for at nå dette mål, afhænger af, hvornår du regner med at gå på pension, og om du har andre frie midler at leve for.
  • Hvis du har svingende indkomster, anbefaler vi, at du sparer op til pension i de gode år. Pension giver fradrag i din personlige indkomst. Du får derfor størst værdi af fradraget, hvis du har en indkomst på topskatteniveau. Du kan indskyde op til 54.700 kr. om året på en ratepension (2018-sats). Hvis du har overskud i din virksomhed, kan du indskyde op til 30 procent af overskuddet på en livrente.

Anbefalinger til sælger af en virksomhed:

  • Du bør spare op til pension f.eks. via en ratepension eller livrente. En pensionsopsparing sikrer dig en indkomst i din alderdom, og hvis du skulle blive invalid. Den er beskyttet mod dine kreditorer, og du betaler først skat af opsparingen, når du skal have pensionen udbetalt. Til gengæld kræver en pensionsopsparing likviditet, og midlerne er bundet frem til din pensionering.
  • Vi anbefaler, at du sparer så meget op til pension, at du som pensionist kan få udbetalt dét, der svarer til 80 procent af dit privatforbrug som erhvervsaktiv. Hvor meget du skal spare op for at nå dette mål, afhænger af, hvornår du regner med at gå på pension, og om du har andre frie midler at leve for.
  • Vi anbefaler, at du benytter salget af din landbrugsvirksomhed til at lave en ophørspension. Du kan oprette en ophørspension, hvis du er fyldt 55 år ved virksomhedens ophør og har drevet virksomhed i 10 af de seneste 15 år. Ophørspensionen oprettes ved, at du indskyder din fortjeneste helt eller delvist på en ratepension og/eller en livrente – dog maksimalt 2.743.700 kr. (2018-sats).
  • Hvis du som sælger af en landbrugsejendom står overfor at skulle på folkepension, skal du være opmærksom på, at engangsindtægter vil påvirke din folkepensionsberegning, hvis overdragelsen sker, efter du er blevet folkepensionist. En engangsindtægt kan f.eks. være genvundne afskrivninger i forbindelse med salget af din virksomhed. Hvis overdragelsen sker, før du når pensionsalderen, vil engangsindtægten ikke påvirke din pension. Det kan derfor være en god ide at få salget eller generationsskiftet gennemført, inden du når folkepensionsalderen.

HUSK hvis du skal indskyde på pensionsordning og opnå fradrag i 2018, skal det ske inden udgangen af december måned. Er du i tvivl om dine muligheder, så kontakt din økonomikonsulent i Østdansk Landboforening tlf. 56791900