Pas på engbrandbæger i græsmarker

del

Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå, og fjerne plantematerialet fra områder i marken med engbrandbæger. Især heste er meget følsomme overfor giftstoffer i engbrandbæger.

Engbrandbæger forekommer talrigt i nogle græsmarker, fortrinsvis på mere ekstensivt dyrkede marker. På brakmarker og udyrkede arealer kan der også forekomme engbrandbæger.

Bekæmpelse

Omlægning af græsmarken der den mest effektive metode til bekæmpe engbrandbæger. Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå, og fjerne plantematerialet fra områder i marken med engbrandbæger.

Engbrandbæger blomstrer i juli-august måned. For at forebygge yderligere spredning af engbrandbæger bør planterne rykkes op/håndluges eller afslås i begyndelsen af juli før frøsætning, så spredning af nye frø kan undgås. Det afklippede plantemateriale bør fjernes fra marken, med mindre dyrene kan holdes fra arealet en periode til det afslåede plantemateriale er lejret under græsningshøjde. Engbrandbæger er en uønsket art, som betyder at den gerne må afslås selektivt på brakarealer i forbudsperioden for slåning. Det afslåede plantemateriale må ikke fjernes fra brakarealer.

Følsomhed

Især heste er følsomme, men køer tåler heller ikke i større mængde de alkaloider, som findes i engbrandbæger.

Dyrene vil normalt forsøge at undgå at spise engbrandbæger i marken, da de ikke bryder sig om den bitre smag. Der er dog også eksempler på afgræssende dyr, som vænner sig til smagen og spiser engbrandbæger, hvorved de får forgiftning med risiko for at dø. Engbrandbæger bør derfor ikke forekomme på arealer til afgræsning eller slæt.

Hø med indhold af engbrandbæger udgør den største risiko for forgiftning. Smagen af brandbæger bliver mindre kraftig i tørret plantemateriale, og dyrene kan derfor ikke så nemt smage det. De har heller ikke mulighed for at sortere det fra.

Vårbrandbæger er også giftig, og findes i nogle marker, men indholdet af de skadelige alkaloider er lavere, sammenlignet med engbrandbæger. Vårbrandbæger er tidlig i sin udvikling, og vil blomstre allerede i april-maj.