Pas på din økonomiassistent

del

Hjælp hende med at hjælpe dig

Et kvartal er fornyligt overstået. Det er en stor hjælp, hvis du sender os dine bilag til momsen nu – også selv om du afregner halvårsmoms.

Vi har brug for din hjælp

På regnskabskontoret har vi et større arbejdspres lige op til fristerne for momsen. Det vil derfor være en stor hjælp, at du indsender bilag til regnskabet løbende og minimum hvert kvartal. Og gerne senest en måned før indberetningsfristen.

Når du indsender bilag løbende giver det os en langt bedre mulighed for at planlægge vores arbejde – og du har mulighed for, at få noget retur hurtigere.

På den måde kan vi sammen sikre, at du får lavet og indberettet din moms rettidigt – uden hastværk. Altså en win-win-situation!

Skal du have lavet et kort periodisk regnskab her i efteråret, aflevér gerne hurtigst muligt.