Overvintrende efterafgrøder bør nedmuldes ved først givne lejlighed

del

Efterafgrøder måtte nedmuldes i efteråret har de overvintrende er det vigtigt at nedmulde eller nedvisne tidligt.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne