Overvældende interesse for multifunktionel jordfordeling

del
Landbrugsstyrelsen

Syv ansøgere har søgt Landbrugsstyrelsen om multifunktionel jordfordeling af ca. 4.500 hektar, hvilket er en overansøgning på mere end det dobbelte areal. Det er første gang, man har kunne søge ordningen, som skal sikre en bæredygtig udvikling af det danske landskab.

Læs hele nyheden