Oversigt ansøgningsfrister, kompensationsperioder m.m.

del

Ansøgningsfristerne nærmer sig for de fleste kompensationsordninger. Nedenfor finder du frister og kompensationsperioder for de mest gængse ordninger, som er gældende pr. 21. august 2020.

Kompensationsordning for faste omkostninger 
Ansøgningsfristen for kompensationsordningen for faste omkostninger er forlænget til d. 30. september 2020.

Kompensationsperioden er enten en tremåneders periode fra og med d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020 eller en fire måneders periode fra og med d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juli 2020.

Midlertidig og målrettet kompensationsordning for faste omkostninger 
Der er etableret en ny ordning – midlertidig og målrettet kompensationsordning for faste omkostninger.

Ansøgningsfristen er d. 30. september 2020.

Kompensationsperioden er enten perioden fra og med d. 9. juli 2020 til og med d. 8. august 2020 eller fra og med d. 9. juli 2020 til og med d. 31. august 2020.

Målgruppen for ordningen er snævrere end for den ”almindelige” kompensationsordning for faste omkostninger.

Kompensationsordninger for selvstændige, freelancere mv. 
Ansøgningsfristen er d. 31. august for ordningerne.

Kompensationsperioden er enten en tre måneders periode fra og med d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020 eller en fire måneders periode fra og med d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juli 2020.

Midlertidige kompensationsordninger for selvstændige, freelancere mv.
Der er etableret nye ordninger – midlertidige kompensationsordninger for selvstændige, freelancere mv.

Ansøgningsfristen er d. 30. september 2020.

Kompensationsperioden er fra og med d. 9. juli til og med 8. august 2020.

Målgruppen for ordningen er den samme som for de ovenstående kompensationsordninger for selvstændige, freelancere mv.

Midlertidige kompensationsordninger for sæsonafhængige selvstændige, freelancere mv.
Der er etableret nye ordninger – midlertidige kompensationsordninger for sæsonafhængige selvstændige, freelancere mv.

Ansøgningsfristen er d. 30. september 2020.

Kompensationsordningerne gælder for perioden fra og med d. 1. maj til og med 31. august 2020.

Målgruppen for ordningerne er den samme som for de ovenstående kompensationsordninger for selvstændige, freelancere mv., dog med krav til at den selvstændige, freelancer mv. skal være sæsonafhængig. Det betyder helt overordnet, at den selvstændige / virksomheden skal have en gennemsnitlig omsætning i maj-juni eller juni-august, som normalt er minimum 50 procent højere end den gennemsnitlige månedlige omsætning over hele året.

Lønkompensationsordningen
Ansøgningsfristen for lønkompensationsordningen er forlænget til d. 20. september 2020.

Kompensationsperioden er forlænget til maksimalt fra og med 9. marts til og med 29. august 2020.