Optimér virkningen af kvælstofgødninger til vintersæd

del

Forskellige kvælstoftyper virker forskelligt ved udbringning i vintersæd. Derfor skal udbringningstidspunkt og -teknik afpasses efter gødningstypen.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne