Oplandskonsulenter tilbyder gratis rådgivning

del

Overvejer du at etablere et minivådområde, deltage i et vådområdeprojekt eller plante skov, så kan du få gratis hjælp.

Både rådgivning og udgifter til etablering er gratis for landmændene. De såkaldte oplandskonsulenter, som står klar til rådgivning, er ansat som en del af landbrugspakken, hvor landbruget skal reducere udledningen af kvælstof med 6.900 tons, mod slippe for  undergødskningen.

Det nye ligger i, at det ikke kun handler om virkemidler, som har effekt på egen jord, men for et helt vandopland. Konsulenterne vejleder, koordinerer indsatsen og sikrer, at de tiltag, som iværksættes, har en effekt, der batter noget.

Du kan læse mere på: https://oplandskonsulenterne.dk/