Telefonrådgivning

I Østdansk Landboforening er telefonrådgivning gratis for korte og konkrete samtaler. Længere samtaler afregnes til gældende timetakst.

Rådgivning og serviceydelser

Nedenstående prisliste indeholder udvalgte ydelser. Kontakt os for mere information og såfremt du ønsker priser på en større opgave, særlige rådgivningspakker, ejendomshandel eller DLBR´s IT programmer.

Alle priser er ekskl. moms og gældende fra 1.1.2021

Økonomi
Konsulent og revisor – beløb fra 905,- kr. pr. time
Assistent og firmasekretær – beløb fra 670,- kr. pr. time
Kørselsgebyr (fast takst) 320,- kr. pr. besøg
Lønadministration – pris pr lønseddel  80,- kr. pr. stk.
Lønadministration – engangsbeløb ved opstart af lønservice 500,- kr.
Planteavl
Konsulent – beløb fra 905,- kr. /time
Kørselsgebyr (fast takst) 320,- kr. pr. besøg
Markstyring og støtteansøgning:
Grundbeløb gødningsregnskab 890,- kr. pr. stk.
Ha sats gødningsregnskab 19,5 kr. pr stk.
Grundbeløb ansøgning om grundbetaling 890,- kr. pr. stk.
Ha sats markplan 19,50 kr. pr. ha
Jordprøve standardanalyse (Rt, Pt, Kt, Mgt) inkl. prøveudtagning, kort og analyseresultater:
0 – 19 prøver (ekspeditions gebyr 350 kr) 230,- kr. pr. stk
20 – 29 prøver 220,- kr. pr. stk
30 – 39 prøver 210,- kr. pr. stk
40 – 49 prøver 200,- kr. pr. stk
50 – 74 prøver 180,- kr. pr. stk
75 – 99 prøver 160,- kr. pr. stk
100 prøver og flere 140,- kr. pr. stk
Standardanalyse hvor landmand selv udtager prøven (plus ekspeditions gebyr 350 kr) 120,- kr. pr. stk
Teksturprøve (JB nummer) 500,- kr. pr. stk
N-min prøve (inkl. lån af spyd, landmand udtager selv prøven) 850,- kr. pr. stk
Naturtjek 15.000,- kr. pr. stk.
Jura og ejendomme
Timepris 1.400,- kr. pr. time
Sagsbehandling vedr. ejendomme 1.400,- kr. pr. time
IT support
Hotline vedr. DLBR´s programmer, herunder Ø90 og Mark Online 905,- kr. pr. time
Generel IT assistance, herunder PC support, NemID og digital postkasse mm 905,- kr. pr. time
Overvågning af digital postkasse 1.000,- kr. pr. år.