Østdansk Landboforening: Vi udvikler os løbende 

del

Regeringens landbrugsudspil blev fremlagt i onsdags, og det affødte naturligvis flere overskrifter og reaktioner.

Bestyrelsesformand i Østdansk Landboforening, Ole Elbæk, glæder sig især over udviklingssporet, hvor indsatser som pyrolyse og udvidet landbundspotentiale er på dagsorden.

– Jeg har fokus på udviklingssporet. Vi har verdens mest bæredygtige produktion, som vi konstant udvikler. Vi skal bare huske at få forbrugeren med. Det hjælper ikke, vi producerer varer, der ikke kan afsættes. Jordudtagning skal være en mulighed, men det skal være på frivillig basis. Det har jo også vist sig at være et meget tungt virkemiddel at arbejde med.

Udvikling, ikke afvikling

Fødevareminister Rasmus Prehn indledte mødet med at understrege vigtigheden af dansk landbrug, da regeringen præsenterede sit nye landbrugsudspil ved Landbohøjskolen i Taarstrup.

– At tale fremtidens landbrug med økonomi, klima og biodiversitet er en kolossal svær opgave. Vi har det mål, at vi gerne vil sikre en landbrugsaftale, der er bedst tænkelig for klima, miljø og biodiversitet, men også på en måde, hvor der også er bæredygtighed økonomisk. Hvor der ikke bliver for mange konkurser, hvor der ikke er folk, som bliver arbejdsløse, hvor der er en tryg hånd under økonomien.

Og efter en kunstpause supplerede fødevareministeren med følgende bemærkning.

– Vi skal udvikle. Vi skal ikke afvikle dansk landbrug.

Reaktioner på regeringens udspil

Regeringens landbrugsudspil får en blandet modtagelse – både blandt Folketingets partier og udenfor. Landbrug & Fødevarer nævner flere gode elementer i udspillet, men siger også, at de er uenige i centrale dele af udspillet, og at man vil følge debatten og udspillet tæt. Især yderligere krav til efterafgrøder og finansieringen af klimatiltag skaber panderynker.

Dyrenes Beskyttelse er stærkt bekymret for konsekvenserne af regeringens udspil, og Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, er bekymret over, at man satser så lidt på CO2-reduktioner her og nu og i stedet sætter sin lid til teknologier, som stadigvæk ikke eksisterer. Det fortæller hun til DR.

Økologisk Landsforening var glade for den anerkendelse, økologien modtog, men udspillet signalerer ifølge foreningen ikke vilje til reel grøn omstilling, men er nærmere en farlig teknologisk sovepude.