Østdansk Landboforening orienterede om CAP-reformen

del

Planteavlschef Julie Torp-Thomsen og det øvrige plante-team fortalte de fremmødte deltagere om processen og de muligheder, der er med den nye CAP-reform.

– Danmark er blandt den første gruppe af i alt syv lande, der har fået godkendt deres CAP-plan, hvilket har givet os et forspring mht. at få detaljerne på plads. Udskrivning af valg har dog sat processen med udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger på pause. I løbet af mødet kommer vi ind på de nye regler og muligheder med de nye bioordninger, lød det fra Julie Torp-Thomsen.

Har du spørgsmål til, hvordan de nye regler kan implementeres på din bedrift, er du velkommen til at ringe til plante-teamet.

Fakta om CAP-reformen

Den nye fælles landbrugspolitik skal:

  1. øge landbrugets bidrag til EU’s miljø- og klimamål
  2. yde mere målrettet støtte til mindre bedrifter
  3. give medlemslandene større fleksibilitet med hensyn til at tilpasse foranstaltningerne til lokale forhold

De tre forordninger, der udgør reformpakken for den fælles landbrugspolitik, blev undertegnet af både Rådet og Parlamentet og offentliggjort i EU-Tidende 6. december 2021. Den nye politik anvendes fuldt ud i 2023.

Kilde: Det Europæiske Råd