Nu med endnu bedre whistleblowerordning

del

En udvidet whistleblowerordning kan nu benyttes af alle, der arbejder med eller har forbindelse til Østdansk Landboforening. Udvidelsen sker for at skabe en sikker og professionel virksomhedskultur.

Whistleblowerordningen er nu udvidet hos Østdansk Landboforening fra en intern ordning i forbindelse med revisor- og hvidvasklovgivningen, til en ordning der kan benyttes af ansatte, kunder, medlemmer eller andre samarbejdspartnere.

Ordningen benyttes til indberetning af en mistanke eller en konkret viden om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold i forbindelse med Østdansk Landboforening. Det gælder uanset, om det er en ansat, en kunde, et medlem eller en anden samarbejdspartner der begår lovovertrædelsen, eller fx udviser uetisk adfærd.

Det er vigtigt for os, at vores virksomhedskultur er åben, tryg og tillidsfuld, og at overtrædelse af regler og uetisk adfærd kommer frem i lyset, og bliver håndteret på en ordentlig måde. Vi ønsker at drive en forening, der ikke kun følger regler, men også er kendetegnet ved stærke værdier og høje etiske standarder. Hvem vi er, og hvordan vi opfører os, er afgørende for tilliden til os. Og tillid er en af de vigtigste grundsten i vores samarbejde, ikke kun internt, men også med vores kunder, medlemmer og andre samarbejdspartnere.

Klik her og læse mere om vores whistleblowerordning