Invitation til markvandring

del

Bliv klogere på reduceret jord behandling torsdag den 10. oktober 2019.

Markvandring hos Kurt Nielsen, Bendslevvej 12, 4262 Sandved og med start klokken 12.30. Vi byder på sandwich. Husk arrangementet er gratis.

“Vi har gennem de seneste par år oplevet en stigende interesse for emnet. Så hvad er mere naturligt end at besøge en af de mest erfarne, Kurt Nielsen i Sandved, der har anvendt reduceret jord- behandling i op mod 30 år” – fortæller planteavlskonsulent Søren Holmgren.

Flere dropper ploven

Ifølge Danmarks Statistik dropper flere danske landmænd ploven, hvilket kan give positive effekter for biodiversitet og klimaet. Antallet af danske marker der dyrkes uden pløjning, er vokset med 26 procent – fra 253.000 – 319.000 hektarer på bare to år. Der er tale om 12 procent af det samlede danske landbrugsareal, skriver Danmarks Statistik på deres hjemmeside.

Især de helt små og helt store bedrifter har taget metoden til sig, og en femtedel af landbrugsjorden på Østsjælland er i dag pløjefri

“Det er en spændende udvikling, som vi selvfølgelig følger og skal tale om på dagen. Derfor håber vi også at landmændene, vil kigge ud til Kurt Nielsen den 10. oktober. Af hensyn til frokosten skal man tilmelde sig senest søndag den 6. oktober via linket her og husk arrangementet er gratis” slutter Søren Holmgren.