Østdansk Landboforening fornyer whistleblowerordning

del

I sensommeren udvides whistleblowerordningen hos Østdansk Landboforening. Ordningen har indtil videre været benyttet internt i forbindelse med revisor- og hvidvasklovgivningen.

Ordningen udbygges på baggrund af vores organisatoriske værdier og adfærdskodeks. Vi ønsker som forening, at udvise en klar holdning til, at uønsket adfærd som fx chikane eller bedrageri tages yderst alvorligt, og accepteres ikke. Det er vigtigt for os, at overtrædelse af regler/love og uetisk adfærd anmeldes, og behandles korrekt. Det gælder uanset, om det er en ansat, en kunde, et medlem eller en anden samarbejdspartner der i relation til Østdansk Landboforening begår overtrædelsen eller udviser uetisk adfærd. Derfor kan ordningen også benyttes af alle, og vil være tilgængelig via et link på hjemmesiden.

Flere oplysninger følger, når vi nærmer os åbningen af whistleblowerordningen.