Økonomistyring-i praksis

del

Alle beslutninger du tager, har en økonomisk konsekvens. I efteråret kan du komme med på det kursus, som sætter teori om i praktisk brug i dit daglige arbejde. Tilmeld dig nu!

Økonomistyring er summen af alle de beslutninger, du træffer i din dagligdag – i stalden, marken og på kontoret. Som deltager på ‘Økonomistyring i praksis’ lærer du en række konkrete værktøjer og modeller, der hjælper dig til at skabe overblik over, hvordan forskellige beslutninger påvirker det økonomiske råderum i din virksomhed.

Hvorfor deltage?

Du får en solid base af teoretisk viden om erhvervsøkonomi, som du lærer at omsætte til praktisk brug i dit daglige arbejde. Dermed bliver du i stand til altid at være på forkant – og til aktivt at træffe gode og velovervejede beslutninger vedrørende driften og økonomien i din virksomhed.

Du bliver bedre til at prioritere, optimere, skabe udvikling i virksomheden og i det hele taget sikre, at der rent faktisk er  penge til det, du gerne vil.

Når du har styr på de forskellige økonomiske sammenhænge i din virksomhed, er du bedre rustet til den løbende dialog med for eksempel din bankrådgiver.

Hvem kan deltage?

Økonomistyring i praksis er målrettet såvel ejere som driftsledere. Hvis du er driftsleder, skal du have adgang til regnskaber og budgetter for den virksomhed, du er ansat i.

Praktiske oplysninger

Pris: 14.500 kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning på kursusdagene. Hvis du er berettiget til SVU-tilskud, kan du få refunderet ca. halvdelen.
Hertil skal du regne med 650 kr. til bogen ”Økonomistyring”.

Mere info?

Kontakt: Zwanita Reinders, zr@ostdansk.dk, tlf. 5679 1916. Tilmelding senest d. 27. september.

Akademikurset  ‘Økonomistyring i praksis’  udbydes i et samarbejde mellem Seges, Vkst og Østdansk Landboforening. Der er 8 kursusdage + evt. en eksamen.  Det er en del af ledelses-uddannelsen, som du på denne måde kan tage i bidder.

Se hele programmet her